• قیمت دامنه .com
    37,500 تومان
    1 ساله
  • قیمت دامنه .net
    37,500 تومان
    1 ساله
  • قیمت دامنه .org
    37,500 تومان
    1 ساله
  • قیمت دامنه .biz
    37,500 تومان
    1 ساله
  • قیمت دامنه .info
    37,500 تومان
    1 ساله
  • قیمت دامنه .name
    37,500 تومان
    1 ساله
  • قیمت دامنه .ir
    5,000 تومان
    1 ساله

امکان پرداخت با تمامی کارت های بانکی ایران

تماس با ما

 

فریدون کنار - پاساژ مهدیاد - عارف رایانه

 

دفتر فروش : 35659332 011

 

پشتیبانی : 09111188421

 

ایمیل : info @ melliserver.com